Artists

Tuấn Tattoo

Minh tuấn phạm

Minh tuấn phạm

Nói đến xăm hình nghệ thuật ở Đà Nẵng, không thể không biết đến Minh Tuấn Phạm.

Tuấn Anh Phan

Tuấn Anh Phan

Với đường nét tinh tế, phong cách độc đáo, người nghệ sĩ xăm mình này khiến cho nhiều người nhầm tưởng anh đang sáng tạo nghệ thuật bằng cách vẽ tranh lên cơ thể.

Chat Live Facebook