Activity News

Tuấn Tattoo
Những điều cần biết trước và sau khi xăm

Những điều cần biết trước và sau khi xăm

Chẳng ai bao giờ phải gây mê để làm xăm hình cả. Theo bác sĩ và các chuyên gia xăm hình nghệ thuật lâu năm thì cũng không nên tiêm thuốc gây tê để giảm đau vì thuốc gây tê ...

Lịch Sử Của Nghệ Thuật Xăm (Tattoo)

Lịch Sử Của Nghệ Thuật Xăm (Tattoo)

Xăm là một hình thức ghi dấu vĩnh viễn bằng mực làm thay đổi sắc tố da để làm đẹp hoặc những nguyên nhân khác. Xăm ở người là một loại hình nghệ thuật cơ thể trong khi xăm ở ...

Ý Nghĩa Của Loài Vật Trong Nghệ Thuật Xăm

Ý Nghĩa Của Loài Vật Trong Nghệ Thuật Xăm

Là một biểu tượng cho Quyền lực và Sức mạnh, Sức mạnh thần thánh, nhiệt huyết tinh thần. Rồng là con vật sống được cả dưới nước – trên mặt đất và trên trời.

Chat Live Facebook