Khóa học

2019-07-09-11.02.11-1-1024x578-1

NỘI DUNG KHÓA HỌC XĂM TẠI TUẤN TATTOO

Thời gian khóa học: trung bình từ 6 đến 8 tháng. Lịch học: 6 buổi/1 tuần (thứ 2->thứ 7)(Học viên được học đến khi vững...

Đặt lịch hẹn với Tuấn Tattoo

Chúng tôi mong được nghe về ý tưởng hình xăm của bạn. Thật đấy!